Fremtiden trenger nysgjerrige barn

Vi vil at våre barn skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende og mer idéskapende. La oppdagelsene begynne!

VÅRT MÅL
Vi er opptatt av å bidra til at barn som går i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende, og mer idéskapende. Under slagordet «La oppdagelsene begynne!» arbeider engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere for at det skal bli virkelighet. Med en dyp forståelse av trygg tilknytning, sterk tro på verdien av barnets medvirkning, grunnleggende erkjennelse av at lek = læring og levende begeistring for sammenhengen mellom realfag og estetikk hos ansatte blir hver dag fylt av nye innsikter for barna. Hos oss tilnærmer ansatte seg samhandlingen med barna på en måte som skaper en følelse av undring og oppdagelse i alle situasjoner. Ofte leder det til gnister av kreativ idéskaping!

Her er en film som forteller om hvordan vi jobber:

 

VÅRT FELLES ARBEIDSSETT
Kjernen i vår tilnærming er tuftet på fire pilarer:

1) TRYGG TILKNYTNING
Utrygge barn bruker sin energi på å søke trygghet; trygge barn kan ta til seg ny kunnskap, utforske, undre seg og tenke kreativt. Trygg tilknytning er fundamentalt og vi trener våre ansatte på god bruk av innsikter fra tilknytningsteori.

2) BARNS MEDVIRKNING
Vi er opptatt av barns medvirkning – de skal påvirke sin egen hverdag i barnehagen.

3) LEK = LÆRING
 Vi har en dyp forståelse av at læring skjer gjennom lek.

4) REALFAG OG ESTETIKK 
Vi er opptatt av samspillet mellom realfag og estetiske fag. Gjennom skapende, kunstneriske prosjekter lærer barna naturvitenskapelige sammenhenger. Matematikk er overalt – vi hjelper barna å oppdage og uttrykke det. 

NORLANDIA QUEST
Norlandia gjennomfører årlig et samlende arrangement for alle våre barnehager knyttet til vårt mål om nysgjerrighet, utforskertrang og skaperlyst. Dette kaller vi Norlandia Quest. Med et felles event i februar hvert år ønsker vi å bygge identitet og samhold imellom våre barnehager. Alle barnehagene i alle landene der vi er tilstede er med på Norlandia Quest. Dette skal være et event i forbindelse med at vi over tid fordyper oss særlig i et tema.  Tema skal være forskjellig fra år til år. Tema i 2019 er GoGreen. Alle kan lære seg å jobbe med det på sitt nivå, samtidig med at det er noe vi gjør i fellesskap. 

I vår barnehage har vi blant annet fokus på disse punktene: 

·       Barna ha nær kjennskap til naturen da vi er en friluftsbarnehage og bruker våre hverdager mest mulig ute i skog og mark. I naturen bruker de alle sansene, de er kreative og vil alltid ha mulighet til å skape spennende variert lek.  Dette gir positive følelser og barna lærer seg å være glad i naturen. Det vil få motivasjon til å ta vare på den.

·       Vi sorterer søppel med barna. Gjennom samlingstund og oppføling i hverdagen har barna fått innsyn i hvordan og hvorfor vi sortere. Vi har også vært på gjenvinningsstasjon og sett alt man kan sortere. Ved å involvere barna kan vi være med å gi dem bevissthet og gode holdninger.

. I formingsaktivitetene bruker vi ting som vi er ferdig med, til å skape noe nytt og spennende. I tillegg henter vi materiale fra naturen som vi kan bruke til å lage fine nye ting.

·       Vi har tøynett som skittentøypose, da vi i prøver å redusere bruken av plast og plastposer.

 

PEDAGOGISK KVALITET SATT I SYSTEM
Vårt arbeidssett er oppsummert i det vi kaller Kunnskap & innovasjon. Kunnskap & innovasjon skal være en av måtene vi utøver pedagogisk kvalitet, og er dermed en del av vårt kvalitetsutviklingsprosjekt. I denne brosjyren som er laget for ansatte i Norlandia kan du lese mer detaljer om hvordan vi jobber for å virkeliggjøre våre mål.

Last ned brosjyren her >

Brosjyre

Dersom du er opptatt av at ditt barn skal bli en verdensborger som er nysgjerrig, utforskende og idéskapende, kom gjerne på besøk til oss for å lære mer om hvordan vi jobber.