Prosjekt

Ved siden av å være en friluftsbarnehage hvor barna tilbringer store deler av dagen ute. Er Voksenkollen friluftsbarnehage med i prosjektet Ikt i bhg. Fokuset i prosjektet er at barna skal få mulighet til å lære seg å bruke ulik digitale verktøy som f.eks. nettbrett, pc og håndtere foto camera.

Norlandia Barnehagene iverksatte våren 2014 et pilotprosjekt med fokus på at barn skal få mulighet til å lære seg å bruke/ mestre ulike digitale verktøy. Verktøy som nettbrett, pc`er og digitale fotoapperat som skal benyttes kreativt og i tilrettelagte læringssituasjoner, slik at barna blir godt rustet til å møte vårt digitale samfunn å en god måte.

I følge Rammeplanen for barnehagene skal digitale verktøy tas i bruk i det pedagogiske arbeidet. Barnehagen skal bidra til å lage en bro til skolen, gjennom danning, omsorg, lek og læring også på det digitale feltet. Barna skal oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.

Barnehagemonitor 2013, den første kartlegging av IKT-bruk i norske barnehager. Viser at selv om de ansatte mener digitale verktøy stimulerer til læring, sosial kompetanse og språkforståelse, er det barna selv som er pådriverne for utviklingen. Undersøkelsen viser at innføring og bruk av IKT fortsatt er i en tidlig fase i barnehagene, og at tilgangen på utstyr og digital kompetanse hos de ansatter er ujenv og tilfeldig fordelt. Dette vil vi gjøre noe med!

Norlandia Barnehagene er så heldige å ha god spisskompetanse på området hos Cathrine Fagrell Darre. Hun har jobbet mye med barn og digitale verktøy som pedagogisk leder i Myrertoppen barnehage. Les mer om dette på barnehagens blogg: www.myrertoppenbarnehage.blogspot.no. Her er mye informasjon om god praksis og glade barn!

Cathrine, som er prosjektleder for prosjektet vårt, mottok i år Norsk Pedagogisk Dataforening sin utmerkelse  " Gullepleprisen" for sitt digitale arbeid med barn. Vi ønsker at Cathrine skal formidle sin pedagogiske kunnskap om og erfaringer med barns bruk av digitale verktøy til våre andre barnehager. Prosjektbarnehagene for gjennom dette prosjektet mulighet til å utvikle god barnehagefaglig digital kompetanse for våre barn. På Voksenkollen friluftsbarnehage er det Courtenay som vil ha hoved ansvaret for dette prosjektet.

Courtenay har hvert på kurs hos Cathrine for å lære om bruen av de ulike applikasjonene og innføring i bruk av pedagogiske opplegg og metoder. Det skal blant annet settes fokus på digitale fortellinger; fotofortellinger, tegnede fortellinger, animasjon med mer. 

Vi har et sterkt fokus på etisk kvalitetsikring i henhold til personvern, og prosjektleder publiserer nyttig og morsom dokumentasjon fra pilotprosjektets arbeid og pedagogisk aktivitet på Norlandia Barnehagenes fellesblog. Se dette på www.norlandiabarnehagene.blogspot.com

Nina knarvik, fagsjef Cathrine Fragell Darre, prosjektleder