T-banen og åpningstider

Barna har tilbudet om å benytte seg av t-banen til og fra barnehagen.

Som foreldre kan man levere barna på t-banen fra majorstuen stasjon to ganger på morningen. Første avgang er kl. 07.28 andre avgang er kl. 08.58. Dere har muligheter å levere barna på alle stasjoner opp til barnehagen/ samt hente ved avreise fra barnehagen.

Avreise fra Barnehagen/ Voksenkollen kan foreldrene benytte seg av to avganger .  tidlig kl. 15.00 og sen kl. 16.15

 Sikkerheten er viktig:

  • Den som leverer barnet må holde avstand til toget til det har stoppet opp, og holde barnet i hånden.
  • Man må være oppmerksom på avstand mellom tog og plattform, og også lære barna om dette.
  • Etter levering må man trekke godt bort fra togsiden og bak sikkerhetslinjen. Dette for å sikre at både de som er på plattform og de som er om bord er trygge under togets avgang.
  • Det er hyggelig at den som leverer barnet vinker når døren er lukket, men dette må skje i trygg avstand fra toget. Man må ikke lene seg frem mot togsiden.
  • Det er viktig at beskjeder som fører gir over høyttaler blir etterkommet.

 Legger ved lenke til brosjyre om trygg reise med barn på T-banen:

http://www.tbanen.no/Content/2432366/Trygg%20reise%20med%20barn%20p%C3%A5%20T-bane_web.pdf

Under reisene opp og ned sitter vi og snakker med barna og tar det med ro. Sitter og ser på den flotte utsikten og ofte har vi fine samtaler sammen. På ettermiddagen på vei ned til Majorstuen skjer det fra tid til annen at noen trenger en liten høneblund.

Barna skal alltid ha sin sekk på ryggen ved på og av stigning på t-b vognen. Foreldre må komme bort til døren og ha øyekontakt med personale. Disse reglene må vi ha for å ivareta sikkerheten.

For dere som ønsker å levere/hente i barnehagen, er vi der fra klokken 08:05-16:10.