Sammarbeid og medvirkning

Alt vi gjør i barnehagen, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling.

Samarbeid med barnets hjem skal ligge til grunn for virksomheten Relasjonen mellom oss i barnehagen og de foresatte må være preget av åpenhet og likeverd. Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert. Et samlet blikk og felles refleksjon kan bidra til en mer helhetlig og nyansert opplevelse som grunnlag for godt samspill med barnet. Vi ser på foreldrene som en viktig ressurs.

I tilegg til foreldremøter, har vi flere arrangement i løpet av året (eks. sommerfest, julekveld, mulig til å være med på slalåmkurset for barna) der foresatte kan oppleve barna på deres barnehagearena. I tillegg er det et fint sted for å bli bedre kjent med andre foresatte og barn.

Vi har to foreldresamtaler i året, som er et fint fora for å kunne drøfte barnets utvikling og trivsel. Men vi ønsker å være tilgjengelige etter behov, ønsker foreldre å ta en prat utover disse to samtalene er det også fult mulig. Vi setter også stor pris på den daglige kontakten ved bringing og henting av barna.