Progresjonsplan

Rammeplan for barnehagen beskriver syv ulike fagområder for å sikre et variert og allsidig pedagogisk innhold i barnehagetilbudet. Fagområdene er integrert barnehagens hverdagsliv, og i løpet av et barnehageår vil vi arbeide med alle fagområdene. Vi har utarbeidet en progresjonsplan for alle områdene;

 

 progresjonsplan fagområder