Prosessorientert

I prosessorientert arbeid jobber vi i mindre gruppen ca 4/5 barn sammen med en voksen.

Under prosessorientert arbeid jobber den voksne med barn i mindre grupper, som legger tilrette for en tettere kontakt med de barna som er med.

Den voksne har som oftes observert barna og funnet ut hva de er interessert i. Når man har funnet ut et emne kan man f.eks intervjue barna og finne ut hva de kan tenke seg å gjøre videre, så setter man i gang med en oppgave.

En annen inngangsport til prosessoreintert arbeid er at den voksne har et ønske å jobbe med et emne. Den voksne legger tilrette/ selger så emne for barna og lar det utvikle seg underveis.

under begge metodene blir barna spurt hvem som har lyst å bli med, det skal ikke være noe tvang. Men har de valgt å bli med så har de forpliktet seg til å bli med til interessen dør ut og det ikke lengre er noe progresjon i det man har valgt å gjøre.

Å benytte seg av intervju underveis kan være et hjelpe middel for å drive prosessen fremover sammen med barna. Intervju blir som et hjelpemiddel.

Å jobbe prosessorientert krever at de voksne er:

  •  Lydhøre for barnas ønsker
  • De lar barna styre prosessen/ men går inn og styrer der det trengs

  • De voksne har en iboende tanke at barn kan og vil ta styring i sin læringsprosess

  • De voksne er veiledere under hele prosessen.

  • Den voksne dokumenterer prosessen underveis