Reggio Emilia

I tilegg til å jobbe med Rammeplanens fagområder og frilufts aktiviteter er vi også en Reggio Emilia inspirert barnehage

I Voksenkollen friluftsbarnehage er personalet inspirert av Reggio Emilia filosofien. Filosofien er dypt forankret i et livssyn som bygger på en sterk overbevisning om menneskets muligheter, en dyp respekt for barnet. Samt en tro om at alle barn blir født rike og intelligente med en sterk iboende drivkraft til å utforske verden. kort sagt:

Troen på det kompetente barnet. ( Barnehagen kan anbefale å lese Jesper Jul sin bok " det kompetente barnet"

Den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia fornyes og utvikles stadig med barnas behov som utgangspunkt, og i takt med det moderne sammfunnets raske forandringer. Derfor er ikke Reggio Emilia et pedagogisk program som man kan overta eller kopiere. Man kan derimot la seg inspirere av grunntankene og filosofien for å utvikle den på sin måte og ut ifra sine egne forutsetninger.   

 Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien på følgende områder:

  • Barnehagen skal ha et  personale som ønsker å ferdes i naturen og bruke den aktivt i den daglige driften
  • Barnehagen skal benytte oss av aktiviteter som naturen rundt oss har tilrettelagt for oss eks. klatring, kano drift, langren, slalåm og truge turer osv.

  • Barnehagen skal benytte seg av mangfoldet i naturen når det gjelder formingsaktiviteter ved å bruke det som er rundt oss og la oss inspirere til spennende formings-aktiviteter.

  • Dokumentasjon er ikke dokumentasjon før vi har brukt tid til å reflektere sammen

  • Bruke prosessorientert arbeidsmetode, gennom å være lyttende voksne

  • Bruke rommet som tredjepedagog