Voksenkollen friluftsbarnehage

Vi er en enavdelingsbarnehage.

Her er det 20 barn i alderen 2,5 til 6 år, med fire ansatte. To pedagoger og to barneveiledere.