Ansatte

Barnehagens ledelse

Annette Strand

Stilling: Daglig leder
986 99 033
Skistua.Barnehage@norlandia.com

Annette er daglig leder for Skistua og Voksenkollen barnehage og har lang erfaring som daglig leder i privat sektor. Hun er tilstede en dag per uke i Voksenkollen.

Mari Paulsen

Stilling: Pedagogisk leder
977 13 138
mari.s.paulsen@gmail.com

Mari er vår pedagogiske leder med utvidete ansvar. Hun har administrativt ansvar i samarbeid med daglig leder, Annette. Mari har lang fartstid som pedagogisk leder i barnehage og er også utdannet spesialpedagog.

Holmenkollen

Mari Paulsen

Stilling: Pedagogisk leder
977 13 138
mari.s.paulsen@gmail.com

Mari er vår pedagogiske leder med utvidete ansvar. Hun har administrativt ansvar i samarbeid med daglig leder, Annette. Mari har lang fartstid som pedagogisk leder i barnehage og er også utdannet spesialpedagog.

Milda Raiskaite

Stilling: Barnepleier

Milda begynte å jobbe på Voksenkollen friluftsbarnehage desember 2016. Milda er en utadvendt jente som elsker å jobbe med forming, dette har barnehagen fått full erfaring med. Milda har en Bachelor grad of visual Art, Teacher, fra Litauen.

Einar Øfsti

Stilling: Barnehagelærer
908 62 712
eofsti@online.no

Einar har lang erfaring som pedagogisk leder, og vært blant annet ansatt 10 år i en idrettsbarnehage fra Nordstrand. Einar er genuint interessert i barna og har et flott barnesyn, der inkludering og medbestemmelse er viktig.

Steffi Moorfeld

Stilling: Fagarbeider

Steffi begynte å jobbe på Voksenkollen 1. Mars 2016 og ansvarlig for alle frilufts¨- og snøaktiviteter samt klatring og kanoverksted. Steffi har drevet flere år med internasjonalt salg og marketing. I tillegg er hun utdannet skiinstruktør og har jobbet over to sesonger som ski instruktør på Oslo Vinterpark. Steffi elsker snø og ski og stiller i fritiden som Slalåm og Langrenn trener for den lokale idrettsklubben TRY. Fra 1.Mars.til og med juni 2017 er Steffi stedfortreder for pedagogisk Leder, Martin som er i pappapermisjon.

Andre ansatte